header-afb1.jpg

Dit jaar is, voor het vierde jaar op rij, het project ‘Buurtsignalering Hengelo’ opgeleverd. Doel van het buurtsignaleringssysteem is: “Het vroegtijdig signaleren van (potentiele) (negatieve) ontwikkelingen op subbuurtniveau”. Het wordt door de woningbouwcoöperatie Welbions, de Politie Hengelo en de gemeente Hengelo gebruikt, om opgavegericht te kunnen werken.

Voor dit project is heel Hengelo ingedeeld in 233 subbuurten met gemiddeld 158 woningen en 342 inwoners. Aan iedere subbuurt wordt een ‘Vitaliteitsscore’ toegekend. Dat is een samengestelde score bestaande uit 14 onderliggende indicatoren. Door een 1-januari-stand én een meerjarige ontwikkeling per subbuurt te combineren, is een krachtig signaleringssysteem ontstaan. Signalen worden getoetst (én herkend) door ‘het veld’. Een gebruikte metafoor voor het systeem is een rookmelder.