header-afb3.jpg

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

juli 2017

Op naar de zomervakantie

Nu de zomerborrels goeddeels voorbij zijn en de eindspurt is ingezet op weg naar de vakantie, is het hoog tijd voor onze nieuwsbrief. We stellen jullie graag op de hoogte van onze bezigheden ....

Lees meer

Geluidshinder zichtbaar gemaakt

Voor drie Twentse gemeenten wordt onder burgers de hinder van omgevingslawaai geïnventariseerd in het kader van het landelijk 'Actieplan geluid 2018–2023'. Voor de gemeente Almelo is het onderzoek afgerond ....

Lees meer

Relatie regio en universiteit

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen ....

Lees meer

Dashboards binnenstadsmonitor

De binnenstadsmonitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Er zijn online dashboards ....

Lees meer

Even voorstellen: Nikki en Feiko

Recentelijk zijn twee junior onderzoekers in dienst getreden bij Kennispunt Twente. Zij stellen zich graag aan u voor .....

Lees meer

Waar staat je gemeente

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is ....

Lees meer

Kennispunt Twente wenst u
een prettige zomervakantie!

Projecten

Afgeronde projecten

 • AlmeloPanel: Omgevingslawaai
 • Binnenstadsmonitors Almelo, Hengelo en Enschede
 • Evaluatie Bureau Hengelo
 • AlmeloPanel: Omgekeerd afval inzamelen
 • Evaluatie Mbo Social Work Hengelo
 • Evaluatie Wijkteams Enschede
 • Waarstaatjegemeente voor de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en Rijssen-Holten
 

Lopende en geplande onderzoeken

 • Omgekeerd afval inzamelen (Almelo)
 • Enschede/HengeloPanel: Omgevingslawaai
 • Evaluatie proef omgevingsvisie (Hengelo)
 • Doorontwikkeling indicatoren gemeentebegroting (Hengelo)
 • Evaluatie inzet praktijkondersteuners Jeugd op huisartspraktijken in Hengelo en Enschede
 • Twentse Arbeidsmarktmonitor
 • Monitoring Agenda voor Twente (Regio Twente)
 • Samen naar een werkende toekomst
 • Evaluatie Gemeenschappelijke regeling (Regio Twente)
 • Modelling Jeugdhulp- en Wmo-gegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • Ontwikkeling IKC-monitor (Almelo)
 • Patronen in de ontwikkeling van kinderen als voorspellers van Jeugdhulp
 • Twente Index
 • Modelling Onderwijs- en Jeugdhulpgegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • (maatwerk)vervoer (Rijssen-Holten)
 • Programma mobiliteit (Hengelo)