header-afb8.jpg

Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente Rijssen-Holten gaat binnenkort de wijzigingen en het bereikte resultaat evalueren. Ook wordt nagedacht over andere maatregelen om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Aan leden van het Rijssen-Holtenpanel is hun mening gevraagd over het functioneren van de afvalinzameling en de voorkeuren over de verschillende mogelijkheden om de ambitie van 100 kg/inwoner te bereiken.

Een meerderheid van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met de afvalinzameling; 12% is zeer tevreden en 54% is tevreden. Volgens een meerderheid is de inzamelfrequentie precies genoeg, een klein deel van de inwoners wil meer betalen voor vaker ophalen. Ruim de helft van de inwoners vindt kostenbesparing en milieubewustzijn een belangrijke stimulans om meer afval te scheiden.

Lees meer

Benieuwd naar de verdere resultaten? Lees hier de volledige rapportage:

Rapportage afval

Lid worden van het Rijssen-HoltenPanel?

Bent u inwoner van Rijssen of Holten en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het Rijssen-HoltenPanel. Als lid van het Rijssen-HoltenPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.rijssen-holtenpanel.nl