header-afb5.jpg
De vierde Twentse arbeidsmarktmonitor van 2018 laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente groot blijft. Aan het einde van het vierde kwartaal stonden er 6.800 vacatures open, 100 meer dan in het derde kwartaal. De grote vraag naar arbeid heeft zich ook in het vierde kwartaal van 2018 vertaald in een daling van de werkloosheid in Twente en nadert het landelijke werkloosheidspercentage. Het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente daalt verder en is in het vierde kwartaal onder de 14.000 gedoken. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. 

De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt. Naast de vaste onderdelen bevat deze editie ook bijdragen over onder meer Twentse jongeren op de arbeidsmarkt en een LinkedIn-analyse over de woonregio’s van WO-alumni.

 
Arbmon2018kw4Voorkant
 
Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.