Gisteravond bereikte ons het bijzonder droevige bericht dat Paul Benneworth is overleven. Hij was afgelopen februari 46 jaar geworden en stond aan het begin van een nieuwe uitdaging in zijn loopbaan. Recentelijk had hij – met enige tegenzin – zijn geliefde Twente verlaten voor een professoraat in Bergen, Noorwegen.

Voor Kennispunt Twente was Paul een goede en gewaardeerde relatie die ons de mogelijkheid gaf om buiten Twente in contact te komen met wetenschappers in heel Europa. We participeerden met hem in twee EU projecten als regionale partners. Wat ons betreft zouden er nog meer projecten volgen. Onze promovenus Lisa Nieth is het meest concrete bewijs van onze samenwerking. Paul was haar eerste universitaire begeleider. Een erg voortvarende en productieve samenwerking met meerdere gerecenseerde artikelen en hoofdstukken als resultaat. Extra wrang is het dat Paul haar promotie die in augustus plaatsvindt niet meer mee maakt.

Onze gezamenlijke projecten zijn illustratief voor de wetenschapper Paul. Enerzijds geïnteresseerd in regionale ontwikkeling en innovatie en de rol die hoger onderwijs daarin kan spelen. Anderzijds geïnteresseerd in de maatschappelijke betrokkenheid van datzelfde hoger onderwijs. Wat kan een universitair docent of student betekenen voor de samenleving? Oprecht ‘Public engagement’, ver weg van de ivoren toren en universitaire bubble .

Persoonlijk kende ik Paul al langer. Ik ontmoette hem in 2004. Hij ging toen voor het eerst in Twente aan de slag en niet lang daarna aan de RU in Nijmegen, waar we toevallig beide tijdelijk werkzaam waren. Paul had een klik met Twente. Het voelde als thuis, misschien wel meer dan Noord-Engeland waar hij voor die tijd woonde. Hij sprak vloeiend Nederlands en droeg stevig bij aan de alom bekende hoge Twentse netwerkdichtheid. Zo was hij lid van de cricketclub, de toneelvereniging, de ouderraad van school en spelend en bestuurslid van een voetbalclub. Daar heeft hij het expat team opgericht. Het was dan ook een rationele keuze om in Noorwegen een leerstoel te gaan bekleden. Feitelijk was hij niet weg te slaan uit Twente. In februari was hij nog een lang weekend in Twente met zijn zoon; Theo mocht het Nederlands niet verleren! Volgende maand stonden fietstochten met vrienden door het Twentse landschap gepland.

Paul was een markant figuur, een wetenschapper die naar buiten keek. Hij laat zijn vrouw, jonge zoon en dochter achter. Dank voor het beter en mooier maken van Twente, Paul!

Edwin van de Wiel

 

Tubantia besteedde vorig jaar uitgebreid aandacht aan zijn verblijf in Twente.
https://www.tubantia.nl/enschede/paul-benneworth-vertrekt-na-tien-jaar-als-hoogleraar-aan-ut~a41a0643/

 

De universiteit Twente heeft een in memoriam op haar website geplaatst.
https://www.utwente.nl/en/bms/news/2020/5/615595/in-memoriam-paul-benneworth