Bestuur & Bedrijfsvoering

Hoe is het leefklimaat in de wijken van een gemeente? Hoe gezond zijn inwoners? En hoe is de relatie tussen inwoner en gemeente?

Mogen vluchtelingen die een goede kans hebben op een baan, in een duurdere woning gehuisvest worden, eerder dan vluchtelingen die langdurig rond moeten komen van een uitkering?

Wat vinden inwoners van de openingstijden van de publieksbalie en op welke tijdstippen zouden ze gebruik willen maken van de huidige publieksbalie?

Op welke zaken moet de nadruk liggen bij toekomstige gemeentelijke investeringen?

Wordt er genoeg vrijwilligerswerk gedaan? Voldoet het onderhoud van de openbare ruimte? Wordt lichaamsbeweging voldoende gestimuleerd?

Vinden inwoners dat ze meer betrokken moeten worden bij het oplossen van vraagstukken in de stad? Hoeveel vertrouwen hebben inwoners in de gemeente? Hebben inwoners een beeld van wat de gemeente allemaal doet?

Wat vinden inwoners van de website van hun gemeente? Hoe denken inwoners over de verschillende communicatiemiddelen?