Sociaal Domein

Welke welzijnsvoorzieningen in de stad kennen inwoners? Hoe vaak komen ze er en waarvoor? En hoe zit dat met maatschappelijke partners?

Wat vinden inwoners van hun buurt? Hoe beoordelen ze de sfeer in hun woonomgeving? En wat is de mening over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente?

Wat zijn de zorgbehoefte van inwoners? Welke thema’s vinden inwoners belangrijk voor de zorg?

Hoe vaak bezoeken inwoners (wijk)accommodaties? En wat doen ze daar dan? In wat voor type activiteiten zijn ze geïnteresseerd?

Wat vinden de inwoners de belangrijkste taak voor de BOA’s? Welke zaken verdienen in de toekomst de meeste aandacht van deze BOA’s?