Werkprogramma 2020

Het werkprogramma 2020

Werkprogramma 2019

Het werkprogramma 2019

Werkprogramma 2018

2018 staat in het teken van het verder ondersteunen van gemeenten bij datagedreven en informatiegestuurd werken en het zorgen voor meer synergie in monitoring. Kennispunt Twente wil hierbij een signalerende en verbindende rol spelen. Het werkprogramma moet als kader worden opgevat. Binnen de benoemde onderwerpen zal de precieze invulling van onderzoeks- en ontwikkelprojecten nog in nauwe afstemming met de gemeentelijke en regionale opdrachtgevers plaatsvinden. Om deze reden vindt u soms ook thema’s in het conceptwerkprogramma en niet altijd concrete ‘producten’. Het werkprogramma valt uiteen in een regionaal deel en delen voor de gemeenten Hengelo, Almelo en Enschede. We hanteren steeds dezelfde domeinindeling. Binnen de domeinen kunnen thema’s opgenomen zijn die betrekking hebben op lokaal beleid, maar waarbij regionale opschaling en samenwerking vereist zijn.

Werkprogramma 2018