header-afb1.jpg

 panellogo hengelo

Resultaten HengeloPanel 2018

 

Geluidhindertrillingen

In april heeft de gemeente u vragen gesteld over ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Het doel was om onder andere, net als de peiling in 2012, een relatie te leggen tussen drukke wegvakken met veel geluid, de zogenaamde hotspots en de ervaren hinder. Verder was het doel om de effecten van het geluidbeleid te meten. De belangrijkste conclusies zijn, dat de mate van ernstige geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder gelijk is aan 2012. Er is een afname van ernstige geluidhinder bij vijf van de negen geluidbronnen (Treinen, Bouw en Sloop, Bedrijven en Vliegtuigen). Ook is er een afname van ernstige slaapverstoring door treinen en evenementen en van ernstige trillinghinder door treinen en bromfietsen/bromscooters. Omdat in 2012 dezelfde vragen zijn voorgelegd aan het panel, is er ook een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2012 en 2017. De resultaten van deze peiling zijn door de gemeente gebruikt voor het, in 2018 vastgestelde, “Actieplan Omgevingslawaai 2018–2023” en voor het meten van het effect van het geluidbeleid. De resultaten zijn tevens gebruikt door de GGD voor het in beeld brengen van de gezondheidseffecten. Via de link kunt u kennis nemen van het Actieplan. Lees meer en kijk voor de kaarten in het Kaartenboek Omgevingslawaai.

 

Mobiliteit

Hengelo werkt aan het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. Het oude gemeentelijk verkeer en vervoerplan stamt uit 2003. De mobiliteitspeiling geeft een indruk hoe men het verkeer en vervoer in Hengelo ervaart en waar men waarde aan hecht. Ook geven de resultaten een indruk waar de knelpunten zitten en hoe men de toekomst ziet. De uitkomsten van de vragenlijst gebruikt de gemeente om richting te geven aan de mobiliteitsvisie.

 

Leefbaarheid en veiligheid

Het doel van het leefbaarheid en veiligheidsonderzoek was inzicht krijgen in de veiligheidsbeleving van Hengeloers en de ontwikkeling hiervan.

Het onderzoek geeft inzicht in de veiligheidsontwikkeling in wijken, de veiligheidsbeleving in de eigen buurt en onveilige plekken. Ook is uit het onderzoek gekomen welke plekken en onderwerpen het eerst aangepakt zouden moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn uitgaansoverlast, onveilige plekken, rondhangende jongeren en drugsoverlast. Van de Hengelose wijken wordt de binnenstad hierbij het meest genoemd.

De gemeente heeft de uitkomsten vergeleken met de politiecijfers. Op meerdere thema’s komt daar hetzelfde uit. Deze onderwerpen nemen ze met voorrang mee in het jaarprogramma. Concrete voorbeelden hiervan zijn de aanpak van fietsendiefstal op het station door bijvoorbeeld extra toezicht te organiseren. Dit doet de gemeente ook op de zogenaamde ‘uitgaansroutes’. Dit zijn routes die jongeren gebruiken als ze na het uitgaan weer naar huis fietsen. Op enkele routes ervaren mensen vandalisme en overlast.

 

Binnenstadspeiling 2017

De gemeente wil voor haar inwoners een vitale binnenstad met een Hengeloos karakter. Een binnenstad waar inwoners graag komen en waar ze trots op zijn omdat er een onderscheidend en divers aanbod is (van winkels, horeca en evenementen) en er een gezellige sfeer heerst. Daarom peilt de gemeente de waardering van de binnenstad op verschillende onderdelen bij haar inwoners.

Horecabezoek en cultuurbezoek (Metropool, schouwburg en bibliotheek) neemt steeds verder toe. Dit is een stijgende trend met drie jaar geleden. Er is een goede waardering voor horeca, evenementen en cultuuraanbod in algemene zin.

Partijen in de binnenstad signaleren dit en pakken dit actief op. Ter illustratie: Metropool, Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hengelo (KHN) zetten zich in op het verbeteren van de samenwerking tussen horeca en cultuur, door gezamenlijke activiteiten te ondernemen en programma’s af te stemmen. Deze samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant op 27 juni 2018.

Komende tijd zullen voorstellen worden uitgewerkt voor een aantrekkelijke programmering in de binnenstad waarmee de gemeente in deze toenemende behoefte kan blijven voorzien. Lees meer.

 

Overige projecten 2017

Afvalinzameling 

 

Resultaten HengeloPanel 2017

 

Peiling 3: Leefbaarheid en veiligheid 2017

Peiling 1: Waarstaatjegemeente

 

Resultaten HengeloPanel 2016

 

Peiling 3: Binnenstadspeiling 2016

Peiling 2: Gemeentelijke communicatie

Peiling 1: Stadspromotie en Evenementen

 

Resultaten HengeloPanel 2015

 

Peiling 6: Woonwensen

Peiling 5: Fietsen in Hengelo

Peiling 4: Twee stedenabonnement (hoofdrapportage)

              Twee stedenabonnement (factsheet)

Peiling 3: Centrumpeiling 2015

Peiling 2: Waarstaatjegemeente 2015

Peiling 1: Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015

Over Kennispunt

Ontstaan en positie.

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente

 

Lees meer...

Twente Index

Website Tegel Twenteindex

 

Arbeidsmarktmonitor

arbeidsmarkt-button-rood

 

 

Cijfers & trends

Cijfers van regio Twente

Burgerpanels

Zoeken