Afname uitkeringen stagneert

Het aantal openstaande vacatures per kortdurig werkzoekende is het laatste kwartaal van 2022 gedaald. Eind 2022 stonden bijna 12.000 vacatures open, 6 procent minder dan een kwartaal eerder. In Twente stonden er voor elke persoon met een kortdurig WW-recht bijna 4,0 vacatures open. Hoewel het aantal vacatures is gedaald is er nauwelijks sprake van verlichting op de arbeidsmarkt. De meeste werkzoekenden hebben de banen voor het uitzoeken.

Download het persbericht van de Twentse Arbeidsmarktmonitor mei 2023

Download de kwartaaluitgave Twentse Arbeidsmarktmonitor mei 2023

 Of bekijk het artikel op Tubantia "In deze Twentse gemeenten kwamen er de meest banen bij"