We hebben voor de gemeenten en de regio verschillende dashboards ontwikkeld. Hieronder staan ze kort beschreven. Door erop te klikken kom je bij het dashboard terecht.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Almelose binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, vastgoed, werkgelegenheid, cultuur, evenementen, inwoners, waardering en imago.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Enschedese binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, werkgelegenheid, vastgoed, inwoners en waardering door bezoekers.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Hengelose binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, cultuur, vastgoed, werkgelegenheid, inwoners en waardering van de binnenstad.

De Techniekpact Oost monitor is opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel en bevat gegevens over onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van techniek voor de regio’s Stedendriehoek, Twente en Zwolle.

De Twente Index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

De Twentse Arbeidsmarktmonitor komt vier keer per jaar uit. De monitor presenteert cijfers over banen, vacatures, werkloosheid en personen met een werkloosheids- en een bijstandsuitkering. Daarnaast gaat de Arbeidsmarktmonitor ook in op trends en actuele ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. In zogenoemde specials worden thema’s nader uitgelicht.

De Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD) toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in alle Twentse gemeenten.