We hebben voor de gemeenten en de regio verschillende dashboards ontwikkeld. Hieronder staan ze kort beschreven. Door erop te klikken kom je bij het dashboard terecht.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Almelose binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, vastgoed, werkgelegenheid, cultuur, evenementen, inwoners, waardering en imago.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Enschedese binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, werkgelegenheid, vastgoed, inwoners en waardering door bezoekers.

De binnenstadsmonitor brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Hengelose binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand, cultuur, vastgoed, werkgelegenheid, inwoners en waardering van de binnenstad.

De Binnenstadsmonitor Oldenzaal brengt doorlopend de ontwikkelingen in de Oldenzaalse binnenstad in kaart. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, winkels en horeca, leegstand, werkgelegenheid, vastgoed en inwoners.

Kennispunt Twente stelt ieder kwartaal de Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD) samen, in opdracht van OZJT en de 14 Twentse gemeenten. De monitor bevat gegevens over jeugdhulp en Wmo sinds 2016. De gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van de 14 gemeenten, die hiertoe ieder kwartaal hun data aanleveren bij Kennispunt Twente.

De Techniekpact Oost monitor is opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel en bevat gegevens over onderwijs en arbeidsmarkt op het gebied van techniek voor de regio’s Stedendriehoek, Twente en Zwolle.

De Twente Index geeft cijfers en trends over economische thema’s en is samengesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

De Twentse Arbeidsmarktmonitor komt vier keer per jaar uit. De monitor presenteert cijfers over banen, vacatures, werkloosheid en personen met een werkloosheids- en een bijstandsuitkering. Daarnaast gaat de Arbeidsmarktmonitor ook in op trends en actuele ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. In zogenoemde specials worden thema’s nader uitgelicht.

De Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD) toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in alle Twentse gemeenten.

Het doel van de Twentse Monitor Voortijdig Schoolverlaters is om meer inzicht te geven in de Twentse situatie rondom voortijdig schoolverlaters (en later ook jeugd in kwetsbare posities). Deze informatie helpt beleidsmakers en professionals mogelijk om te bepalen hoe zij hun inzet het best kunnen inrichten om jongeren op te vangen en te begeleiden.

In de Twentse Onderwijs-Jeugdhulp Monitor leggen we een relatie tussen leerlingen, scholen en jeugdhulp met als doel meer zicht te krijgen op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De monitor wordt elk half jaar bijgewerkt met de meest recente data.