In november vond de Stadspeiling plaats. Dit onderzoek wordt elk jaar uitgevoerd onder inwoners van Enschede, in opdracht van de gemeente.

Inwoners konden hun mening geven over de eigen woon- en leefomgeving, hoe de gemeente inwoners betrekt en samenwerkt bij plannen en activiteiten, de gemeentelijke dienstverlening en over de gezondheid en mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in Enschede.

869 inwoners gaven via het EnschedePanel en via sociale media hun mening.

 

Benieuwd naar de resultaten?

De resultaten vindt u in dit factsheet.

 

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De gemeente Enschede weet nu nog beter wat inwoners belangrijk vinden en kunnen daar concretere acties op ondernemen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van beleid of de uitvoering. Ook geeft de mening van inwoners gespreksstof met  samenwerkingspartners, zoals de culturele instellingen, welzijnsorganisaties, ons onderhoudsbedrijf en onze afvaldienst.

De gemeente gebruikt de resultaten ook voor de jaarrekening 2023. Daarin staan grafieken waarin u meer informatie vindt over wat de cijfers betekenen. Zowel de vergelijking met voorgaande jaren staat erin als een vergelijking met andere grote gemeenten. De jaarrekening 2023 wordt komende juni in de gemeenteraad vastgesteld.