Is cultuurspecifieke zorg nodig voor Suryoye ouderen? En wat is er dan nodig om goede zorg aan deze ouderen te leveren, welke kenmerken heeft deze zorg? In deze tijd van transformatie in de zorg wil gemeente Enschede graag meer inzicht krijgen in de zorgbehoeften en -wensen van Suryoye ouderen.

Om de zorgbehoeften en wensen goed in kaart te kunnen brengen, zijn begin 2019 15 half-gestructureerde individuele interviews gehouden met Suryoye ouderen in Enschede en met mantelzorgers.

Uit de gesprekken komt onder andere het belang van cultuurspecifieke zorg duidelijk naar voren. De Suryoye cultuur heeft zijn eigen gebruiken. Voor de ouderen is het prettig om ook hun oude dag volgens deze gebruiken en cultuur te kunnen leven. Echter, ouderen en hun mantelzorgers lopen er nog wel eens tegenaan dat er onbekendheid is met de Suryoye cultuur bij onder andere zorgaanbieders.

Benieuwd naar de verdere bevindingen? Die leest u in de rapportage.